Bij het betreden van Kinderboerderij Hagerhof verklaart iedereen zich akkoord met onze huisregels. Mede door het naleven van deze regels hopen we dat iedereen een aangenaam verblijf heeft bij Kinderboerderij Hagerhof!

 • Alle bezoekers zijn vriendelijk voor onze dieren. Laat de dieren naar je toekomen, aaien mag altijd.
 • Til de dieren niet op en jaag ze niet na.
 • Bezoekers mogen geen dieren uit de verblijven halen, alleen de medewerkers van Kinderboerderij Hagerhof mogen dit beslissen.
 • Wees altijd voorzichtig. Onze dieren zijn gewend aan mensen, maar kunnen onverhoopt wel een keer bijten of trappen. Het blijven tenslotte dieren.
 • Bezoekers mogen een hond meenemen, mits deze aangelijnd is en de dieren met rust laat. De honden mogen niet in de dierenweide. Andere huisdieren worden niet toegelaten.
 • Voerzakjes zijn verkrijgbaar aan de balie in ons restaurant. Het is absoluut niet toegestaan om zelf meegebracht voedsel te geven.
 • Kinderen dienen te allen tijde begeleid te worden door 1 of meer volwassenen (18 jaar of ouder) die voor hen verantwoordelijkheid dragen.
 • Bezoekers (kinderen, ouders en begeleiders) dienen gehoor te geven aan eventuele aanwijzingen van het personeel.
 • De directie is niet aansprakelijk voor schade, verlies, letsel en/of diefstal of gevolgen van schade gedurende het verblijf op het terrein van Kinderboerderij Hagerhof.
 • Mocht je een klacht hebben, dan verzoeken wij je deze in te dienen vóór het verlaten van de kinderboerderij.
 • Bij het zich niet houden aan de regels kan de toegang tot het terrein worden ontzeg.
 • Op het terrein van Hagerhof mag niet gerookt worden. Wij staan voor een rookvrije generatie. 

Zwangerschap

Ben je zwanger of denk je dat je zwanger bent? Vermijd dan het contact met mest, stro en voer. Was je handen goed met water en zeep na contact met de dieren!

EHBO

Mocht er een ongeluk(je) gebeuren en is er EHBO nodig? Waarschuw dan z.s.m. één van onze medewerkers. Bij de balie van ons restaurant is een verbandtrommel aanwezig.

 

Nieuws