Missie


Ervaren, leren, werken en genieten in een wereld van verschillen om samen van betekenis te zijn in het creëren van een duurzame wereld die een gezonde, gelukkige en uitdagende plaats is voor alle mensen van vandaag en de generaties van morgen. Dit alles vanuit het besef dat de aarde met de zon al het voedsel voortbrengt, zowel via de akkerbouw, veeteelt als (glas)tuinbouw, waarbij wij afval ook als voedsel zien. Dit maakt de cyclus compleet. Dat bewustzijn willen we laten ervaren bij Kinderboerderij Hagerhof.

 

VISIE

 

Wij maken verschil door verwondering, bewustwording, inzicht te stimuleren, met als doel het mobiliseren van de kracht van mensen om mee te bouwen aan een respectvolle en duurzame wereld. Dit doen we door het vergroten van betrokkenheid, kennis en vaardigheden van onze bezoekers en allen die met ons meewerken.

Vanuit deze missie bieden wij anno 2014 een (kinder-) boerderij die een veilige plek is waar iedereen kan recreëren, werken, participeren, ontmoeten en leren. Een educatiecentrum, een restaurant en natuurspeeltuin, waar iedereen op een laagdrempelige, aantrekkelijke, veilige en ervaringsgerichte manier de mogelijkheid heeft om in contact te komen met de Nederlandse landbouwhuisdieren, natuur en milieu, als ook de mogelijkheid heeft de eigen vaardigheden te vergroten door actief deel te nemen. Stichting Hagerhof werkt hierin graag samen met externe partners.

 

KERNWAARDEN

 

Laagdrempelig & inclusief: De kinderboerderij is voor iedereen toegankelijk. Er wordt geen entree geheven, een consumptie is niet verplicht, er is een mindervalide toilet en er is toegang tot dierenverblijf voor iedereen. Kortom iedereen kan een bijdrage leveren aan de werkzaamheden zonder onderscheid in achtergrond. Hierdoor vinden er verrassende ontmoetingen plaats.

Beleving & verwondering: Bij Kinderboerderij Hagerhof kun je al je zintuigen gebruiken. Door actief bezig te zijn met dieren en natuur wordt de verwondering gestimuleerd. Het respect voor de natuur staat daarbij voorop.

Educatie & Recreatie = Recreducatie: Door op een ontspannen, recreatieve manier de informatie over de natuur, de dieren en de “voedselketen” te ervaren, voelt de educatie als recreatie. Al spelend leren, al lerend spelen. Dit geldt voor kinderen maar ook voor volwassenen.

People, planet & profit: In harmonieuze wijze gecombineerd, ondernemen wij op een maatschappelijk verantwoorde manier. Kinderboerderij Hagerhof stimuleert hiermee een positieve en actieve houding ten aanzien van natuur, milieu, dieren en de samenleving als geheel, evenals betrokkenheid bij de eigen leefomgeving, waarbij verantwoordelijkheid en respect de drijfveren zijn om het gedrag hierin positief aan te wenden.